નવા ભારતના સ્વપ્નદ્રષ્ટા યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નું ગુજરાતમાં હાર્દિક સ્વાગત છે.

NamasteTrump

BJP | BJP Gujarat,  NamasteTrump

નવા ભારતના સ્વપ્નદ્રષ્ટા યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નું ગુજરાતમાં હાર્દિક સ્વાગત છે.
#NamasteTrump

નવા ભારતના સ્વપ્નદ્રષ્ટા યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નું ગુજરાતમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. #NamasteTrump

Let's Connect

sm2p0