પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ગુજરાત મુલાકાત સંદર્ભે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આયોજનની સમીક્ષા હેતુ ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ.

NamasteTrump

BJP | BJP Gujarat,  NamasteTrump

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ગુજરાત મુલાકાત સંદર્ભે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આયોજનની સમીક્ષા હેતુ ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ.
#NamasteTrump

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ગુજરાત મુલાકાત સંદર્ભે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આયોજનની સમીક્ષા હેતુ ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજાઈ. #NamasteTrump

Let's Connect

sm2p0