વિશ્વનું સૌથી વિશાળ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ મોટેરા સ્ટેડિયમ તૈયાર છે ભારત અને અમેરિકાની મૈત્રીના ઐતિહાસિક પડાવનું સાક્ષી બનવા

NamasteTrump

BJP | BJP Gujarat,  NamasteTrump

વિશ્વનું સૌથી વિશાળ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ મોટેરા સ્ટેડિયમ તૈયાર છે ભારત અને અમેરિકાની મૈત્રીના ઐતિહાસિક પડાવનું સાક્ષી બનવા
#NamasteTrump

વિશ્વનું સૌથી વિશાળ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ મોટેરા સ્ટેડિયમ તૈયાર છે ભારત અને અમેરિકાની મૈત્રીના ઐતિહાસિક પડાવનું સાક્ષી બનવા #NamasteTrump

Let's Connect

sm2p0