અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નું સ્વાગત કરતા રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા અને મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ

NamasteTrump

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નું સ્વાગત કરતા રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા અને મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ
#NamasteTrump

અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નું સ્વાગત કરતા રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા અને મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ #NamasteTrump

Let's Connect

sm2p0