અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવી રહ્યા છે અમદાવાદના આંગણે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી સાથે.ભારત અમેરિકા મૈત્રીના આ ઐતિહાસિક પડાવની સાક્ષી બનશે દુનિયા આખી.

NamasteTrump

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવી રહ્યા છે અમદાવાદના આંગણે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી સાથે.ભારત અમેરિકા મૈત્રીના આ ઐતિહાસિક પડાવની સાક્ષી બનશે દુનિયા આખી.
#NamasteTrump

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવી રહ્યા છે અમદાવાદના આંગણે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી સાથે.ભારત અમેરિકા મૈત્રીના આ ઐતિહાસિક પડાવની સાક્ષી બનશે દુનિયા આખી. #NamasteTrump

Let's Connect

sm2p0