દુનિયાની સૌથી જૂની લોકશાહી મળશે દુનિયાની સૌથી વિરાટ લોકશાહી ને. અમેરિકાના વ્હાઇટ હાઉસથી વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ સુધીની ઐતિહાસિક સફરનું સાક્ષી બનશે આપણું ગુજરાત અને તેની સાથે મજબૂત બનશે ભારત અમેરિકાના સંબંધો કારણકે પહેલી વાર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવી રહ્યા છે અમદાવાદના આંગણે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી સાથે.

NamasteTrump

દુનિયાની સૌથી જૂની લોકશાહી મળશે દુનિયાની સૌથી વિરાટ લોકશાહી ને. અમેરિકાના વ્હાઇટ હાઉસથી વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ સુધીની ઐતિહાસિક સફરનું સાક્ષી બનશે આપણું ગુજરાત અને તેની સાથે મજબૂત બનશે ભારત અમેરિકાના સંબંધો કારણકે પહેલી વાર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવી રહ્યા છે અમદાવાદના આંગણે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી સાથે.
#NamasteTrump

દુનિયાની સૌથી જૂની લોકશાહી મળશે દુનિયાની સૌથી વિરાટ લોકશાહી ને. અમેરિકાના વ્હાઇટ હાઉસથી વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ સુધીની ઐતિહાસિક સફરનું સાક્ષી બનશે આપણું ગુજરાત અને તેની સાથે મજબૂત બનશે ભારત અમેરિકાના સંબંધો કારણકે પહેલી વાર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવી રહ્યા છે અમદાવાદના આંગણે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી સાથે. #NamasteTrump

Let's Connect

sm2p0