મોટેરા સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનાર કાર્યક્રમ સંદર્ભે તૈયારીઓની સમીક્ષા કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા. આ પ્રસંગે પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, શ્રી શબ્દશરણ બ્રહ્મભટ્ટ, શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ, શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી અને સહકારી ક્ષેત્રના અગ્રણી બિપીનભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

NamasteTrump

BJP | BJP Gujarat,  NamasteTrump

મોટેરા સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનાર #NamasteTrump કાર્યક્રમ સંદર્ભે તૈયારીઓની સમીક્ષા કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા. આ પ્રસંગે પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, શ્રી શબ્દશરણ બ્રહ્મભટ્ટ, શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ, શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી અને સહકારી ક્ષેત્રના અગ્રણી બિપીનભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

મોટેરા સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનાર #NamasteTrump કાર્યક્રમ સંદર્ભે તૈયારીઓની સમીક્ષા કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા. આ પ્રસંગે પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, શ્રી શબ્દશરણ બ્રહ્મભટ્ટ, શ્રી ભરતસિંહ પરમાર, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ, શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, પૂર્વમંત્રી શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરી અને સહકારી ક્ષેત્રના અગ્રણી બિપીનભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0