આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન સુક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો(MSMEs) સહિત વિવિધ વ્યવસાયો માટે 3 લાખ કરોડ રૂપિયાની ઈમરજન્સી કાર્યકારી મૂડીની સુવિધા આપવાની જાહેરાત

AatmanirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmanirbharBharat

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન

સુક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો(MSMEs) સહિત વિવિધ વ્યવસાયો માટે 3 લાખ કરોડ રૂપિયાની ઈમરજન્સી કાર્યકારી મૂડીની સુવિધા આપવાની જાહેરાત
#AatmanirbharBharat

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન સુક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગો(MSMEs) સહિત વિવિધ વ્યવસાયો માટે 3 લાખ કરોડ રૂપિયાની ઈમરજન્સી કાર્યકારી મૂડીની સુવિધા આપવાની જાહેરાત #AatmanirbharBharat

Let's Connect

sm2p0