માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ખીરસરા ખાતે ખીરસરા ઔદ્યોગિક વસાહતના પ્લોટ (MSME) ફાળવણીનો ડ્રો યોજાયો હતો. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જયેશભાઇ રાદડિયા, શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા તેમજ હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ખીરસરા ખાતે ખીરસરા ઔદ્યોગિક વસાહતના પ્લોટ (MSME) ફાળવણીનો ડ્રો યોજાયો હતો. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જયેશભાઇ રાદડિયા, શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા તેમજ હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ખીરસરા ખાતે ખીરસરા ઔદ્યોગિક વસાહતના પ્લોટ (MSME) ફાળવણીનો ડ્રો યોજાયો હતો. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી જયેશભાઇ રાદડિયા, શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા તેમજ હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Let's Connect

sm2p0