આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન હેઠળ MSME એકમોને લોન સહાય આપવામાં સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત અગ્રેસર 👉 1.62 લાખ MSME એકમોની લોન સહાય મંજૂર કરાઈ 👉 રૂ.8,886 કરોડની લોનનું વિતરણ કરાયું

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન હેઠળ MSME એકમોને લોન સહાય આપવામાં સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત અગ્રેસર

👉 1.62 લાખ MSME એકમોની લોન સહાય મંજૂર કરાઈ

👉 રૂ.8,886 કરોડની લોનનું વિતરણ કરાયું

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન હેઠળ MSME એકમોને લોન સહાય આપવામાં સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત અગ્રેસર 👉 1.62 લાખ MSME એકમોની લોન સહાય મંજૂર કરાઈ 👉 રૂ.8,886 કરોડની લોનનું વિતરણ કરાયું

Let's Connect

sm2p0