પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નો ‘મન કી બાત' કાર્યક્રમ નિહાળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

MannKiBaat

BJP | BJP Gujarat,  MannKiBaat

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નો ‘મન કી બાત' કાર્યક્રમ નિહાળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ
#MannKiBaat

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નો ‘મન કી બાત' કાર્યક્રમ નિહાળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ #MannKiBaat

Let's Connect

sm2p0