ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભામાં વૈશ્વિક કોરોના મહામારીની વિકટ પરિસ્થિતિમાં જરૂરિયાતમંદોની સેવા કરતા સ્વયંસેવકો સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જી નો "મન કી બાત" કાર્યક્રમ સાંભળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

MannKiBaat

BJP | BJP Gujarat,  MannKiBaat

ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભામાં વૈશ્વિક કોરોના મહામારીની વિકટ પરિસ્થિતિમાં જરૂરિયાતમંદોની સેવા કરતા સ્વયંસેવકો સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જી નો "મન કી બાત" કાર્યક્રમ સાંભળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#MannKiBaat

ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભામાં વૈશ્વિક કોરોના મહામારીની વિકટ પરિસ્થિતિમાં જરૂરિયાતમંદોની સેવા કરતા સ્વયંસેવકો સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી જી નો "મન કી બાત" કાર્યક્રમ સાંભળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #MannKiBaat

Let's Connect

sm2p0