પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નો મન કી બાત કાર્યક્રમ પરિવારજનો સાથે નિહાળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

MannKiBaat

BJP | BJP Gujarat,  MannKiBaat

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નો મન કી બાત કાર્યક્રમ પરિવારજનો સાથે નિહાળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#MannKiBaat

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નો મન કી બાત કાર્યક્રમ પરિવારજનો સાથે નિહાળતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #MannKiBaat

Let's Connect

sm2p0