રૂપાણી સરકારનું નેચરલ ગેસ ક્ષેત્રે વધુ એક નક્કર કદમ - મુંદ્રા ખાતે ભારતનું પ્રથમ LNG કાર્ગો ટર્મીનલ રૂ.5 હજાર કરોડના ખર્ચે કાર્યરત થયું - આ ટર્મિનલથી સિરામિક ઉદ્યોગો,રિફાઇનરીઓ તથા કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રના ઔદ્યોગિક એકમોને નેચરલ ગેસની ઉપલબ્ધતા બનશે સરળ - દેશની ગેસ આધારિત અર્થવ્યવસ્થામાં ગુજરાતનો હિસ્સો 6.5%થી વધારીને 15% એ પહોંચાડવા કટિબદ્ધ રાજ્ય સરકાર

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારનું નેચરલ ગેસ ક્ષેત્રે વધુ એક નક્કર કદમ

- મુંદ્રા ખાતે ભારતનું પ્રથમ LNG કાર્ગો ટર્મીનલ રૂ.5 હજાર કરોડના ખર્ચે કાર્યરત થયું

- આ ટર્મિનલથી સિરામિક ઉદ્યોગો,રિફાઇનરીઓ તથા કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રના ઔદ્યોગિક એકમોને નેચરલ ગેસની ઉપલબ્ધતા બનશે સરળ

- દેશની ગેસ આધારિત અર્થવ્યવસ્થામાં ગુજરાતનો હિસ્સો 6.5%થી વધારીને 15% એ પહોંચાડવા કટિબદ્ધ રાજ્ય સરકાર

રૂપાણી સરકારનું નેચરલ ગેસ ક્ષેત્રે વધુ એક નક્કર કદમ - મુંદ્રા ખાતે ભારતનું પ્રથમ LNG કાર્ગો ટર્મીનલ રૂ.5 હજાર કરોડના ખર્ચે કાર્યરત થયું - આ ટર્મિનલથી સિરામિક ઉદ્યોગો,રિફાઇનરીઓ તથા કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રના ઔદ્યોગિક એકમોને નેચરલ ગેસની ઉપલબ્ધતા બનશે સરળ - દેશની ગેસ આધારિત અર્થવ્યવસ્થામાં ગુજરાતનો હિસ્સો 6.5%થી વધારીને 15% એ પહોંચાડવા કટિબદ્ધ રાજ્ય સરકાર

Let's Connect

sm2p0