વડોદરા ખાતે ભાજપના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ શ્રી J.P.Naddaજી તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patelની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "CAA જનજાગરણ સંમેલન" યોજાયું. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી Shabdsharan Brahmbhatt, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ, સાંસદ શ્રીમતી Ranjan Bhatt, ધારાસભ્યશ્રીઓ તથા હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત છે.

CAAJanJagran, IndiaSupportsCAA

BJP | BJP Gujarat,  CAAJanJagran, IndiaSupportsCAA

વડોદરા ખાતે ભાજપના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ શ્રી J.P.Naddaજી તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patelની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "CAA જનજાગરણ સંમેલન" યોજાયું. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી Shabdsharan Brahmbhatt, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ, સાંસદ શ્રીમતી Ranjan Bhatt, ધારાસભ્યશ્રીઓ તથા હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત છે. #CAAJanJagran #IndiaSupportsCAA

વડોદરા ખાતે ભાજપના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ શ્રી J.P.Naddaજી તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patelની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "CAA જનજાગરણ સંમેલન" યોજાયું. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી Shabdsharan Brahmbhatt, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ, સાંસદ શ્રીમતી Ranjan Bhatt, ધારાસભ્યશ્રીઓ તથા હોદ્દેદારો-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત છે. #CAAJanJagran #IndiaSupportsCAA

Let's Connect

sm2p0