નવી દિલ્હીના પાર્ટી હેડકવાર્ટર ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનો પદભાર સંભાળતા શ્રી J.P.Nadda

Bharatiya Janata Party is the largest political party

નવી દિલ્હીના પાર્ટી હેડકવાર્ટર ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનો પદભાર સંભાળતા શ્રી J.P.Nadda

નવી દિલ્હીના પાર્ટી હેડકવાર્ટર ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનો પદભાર સંભાળતા શ્રી J.P.Nadda

Let's Connect

sm2p0