વિધાનસભાના વિપક્ષના નેતા કહી રહ્યા છે કે,'અમે ચૂંટણી હારીશું તો પણ ચૂંટણી લડીશું' તેનાથી સ્પષ્ટ થઇ ચૂક્યું છે કે કોંગ્રેસે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં પોતાની હાર સ્વીકારી લીધી છે.- પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

PressNote

BJP | BJP Gujarat,  PressNote

વિધાનસભાના વિપક્ષના નેતા કહી રહ્યા છે કે,'અમે ચૂંટણી હારીશું તો પણ ચૂંટણી લડીશું' તેનાથી સ્પષ્ટ થઇ ચૂક્યું છે કે કોંગ્રેસે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં પોતાની હાર સ્વીકારી લીધી છે.- પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani #PressNote

વિધાનસભાના વિપક્ષના નેતા કહી રહ્યા છે કે,'અમે ચૂંટણી હારીશું તો પણ ચૂંટણી લડીશું' તેનાથી સ્પષ્ટ થઇ ચૂક્યું છે કે કોંગ્રેસે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં પોતાની હાર સ્વીકારી લીધી છે.- પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani #PressNote

Let's Connect

sm2p0