પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર ખાતે યોજાશે રાષ્ટ્રીય એકતા મંચ આયોજિત CAA ના સમર્થનમાં જન રેલી

IndiaSupportsCAA

BJP | BJP Gujarat,  IndiaSupportsCAA

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર ખાતે યોજાશે રાષ્ટ્રીય એકતા મંચ આયોજિત CAA ના સમર્થનમાં જન રેલી
#IndiaSupportsCAA

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગર ખાતે યોજાશે રાષ્ટ્રીય એકતા મંચ આયોજિત CAA ના સમર્થનમાં જન રેલી #IndiaSupportsCAA

Let's Connect

sm2p0