પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghaniની અધ્યક્ષતામાં તેમજ પ્રદેશ પ્રભારી શ્રી Bhupender Yadav BJP તથા પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’ ખાતે આયોજીત વિવિધ બેઠકોની તસ્વીરી ઝલક...

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghaniની અધ્યક્ષતામાં તેમજ પ્રદેશ પ્રભારી શ્રી Bhupender Yadav BJP તથા પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’ ખાતે આયોજીત વિવિધ બેઠકોની તસ્વીરી ઝલક...

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghaniની અધ્યક્ષતામાં તેમજ પ્રદેશ પ્રભારી શ્રી Bhupender Yadav BJP તથા પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’ ખાતે આયોજીત વિવિધ બેઠકોની તસ્વીરી ઝલક...

Let's Connect

sm2p0