ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૧૭.૦૮.૨૦૧૭ આવતીકાલે ૧૮ ઓગષ્ટે શ્રી Jitu Vaghaniની અધ્યક્ષતામાં શ્રી Bhupender Yadav BJP, શ્રી વી. સતીષજીની ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ બેઠક ‘‘શ્રી કમલમ્‌’’, કોબા ખાતે યોજાશે. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પહેલા જ કોંગ્રેસે તેના ૧૪ ધારાસભ્યો ગુમાવ્યા છે, કોંગ્રેસમાં હજુ પણ અસંતોષનો ઉકળતો ચરુ છે - શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી વધુ વાંચવા : https://goo.gl/pWDdkd

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૧૭.૦૮.૨૦૧૭

આવતીકાલે ૧૮ ઓગષ્ટે શ્રી Jitu Vaghaniની અધ્યક્ષતામાં શ્રી Bhupender Yadav BJP, શ્રી વી. સતીષજીની ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ બેઠક ‘‘શ્રી કમલમ્‌’’, કોબા ખાતે યોજાશે.

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પહેલા જ કોંગ્રેસે તેના ૧૪ ધારાસભ્યો ગુમાવ્યા છે, કોંગ્રેસમાં હજુ પણ અસંતોષનો ઉકળતો ચરુ છે - શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

વધુ વાંચવા : https://goo.gl/pWDdkd

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૧૭.૦૮.૨૦૧૭ આવતીકાલે ૧૮ ઓગષ્ટે શ્રી Jitu Vaghaniની અધ્યક્ષતામાં શ્રી Bhupender Yadav BJP, શ્રી વી. સતીષજીની ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ બેઠક ‘‘શ્રી કમલમ્‌’’, કોબા ખાતે યોજાશે. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ પહેલા જ કોંગ્રેસે તેના ૧૪ ધારાસભ્યો ગુમાવ્યા છે, કોંગ્રેસમાં હજુ પણ અસંતોષનો ઉકળતો ચરુ છે - શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી વધુ વાંચવા : https://goo.gl/pWDdkd

Let's Connect

sm2p0