ભાજપાના વરિષ્ઠ નેતા અને દેશના પૂર્વ નાણામંત્રી શ્રી અરૂણ જેટલીજીના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરતાં પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાજપાના વરિષ્ઠ નેતા અને દેશના પૂર્વ નાણામંત્રી શ્રી અરૂણ જેટલીજીના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરતાં પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani

ભાજપાના વરિષ્ઠ નેતા અને દેશના પૂર્વ નાણામંત્રી શ્રી અરૂણ જેટલીજીના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરતાં પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0