• જિલ્લા તેમજ તાલુકા પંચાયતની પેટાચૂંટણીઓમાં ભાજપાને ભવ્ય વિજય અપાવવા બદલ સૌ મતદારોનો તથા કાર્યકરોનો આભાર વ્યક્ત કરું છું • રાજ્યમાં અરાજકતાનો માહોલ ઊભો કરનારી અને ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરનારી કોંગ્રેસને આ પેટાચૂંટણીમાં જાકારો આપી ને જનતાએ કોંગ્રેસને પોતાનું સ્થાન બતાવી દીધુ છે. -પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

• જિલ્લા તેમજ તાલુકા પંચાયતની પેટાચૂંટણીઓમાં ભાજપાને ભવ્ય વિજય અપાવવા બદલ સૌ મતદારોનો તથા કાર્યકરોનો આભાર વ્યક્ત કરું છું

• રાજ્યમાં અરાજકતાનો માહોલ ઊભો કરનારી અને ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરનારી કોંગ્રેસને આ પેટાચૂંટણીમાં જાકારો આપી ને જનતાએ કોંગ્રેસને પોતાનું સ્થાન બતાવી દીધુ છે.
-પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

• જિલ્લા તેમજ તાલુકા પંચાયતની પેટાચૂંટણીઓમાં ભાજપાને ભવ્ય વિજય અપાવવા બદલ સૌ મતદારોનો તથા કાર્યકરોનો આભાર વ્યક્ત કરું છું • રાજ્યમાં અરાજકતાનો માહોલ ઊભો કરનારી અને ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરનારી કોંગ્રેસને આ પેટાચૂંટણીમાં જાકારો આપી ને જનતાએ કોંગ્રેસને પોતાનું સ્થાન બતાવી દીધુ છે. -પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0