ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તથા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના આગામી ગુજરાત પ્રવાસના સંદર્ભે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તથા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના આગામી ગુજરાત પ્રવાસના સંદર્ભે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તથા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના આગામી ગુજરાત પ્રવાસના સંદર્ભે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0