કોરોનારૂપી આફતને અવસરમાં પરિવર્તિત કરી 'આત્મનિર્ભર ભારત'ના સંકલ્પ સાથે આગળ વધી દેશને શક્તિશાળી, સમૃદ્ધ બનાવવા તરફ અગ્રેસર કરવાનું કાર્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કર્યું છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

गुजरात_जन_संवाद

BJP | BJP Gujarat,  गुजरात_जन_संवाद

કોરોનારૂપી આફતને અવસરમાં પરિવર્તિત કરી 'આત્મનિર્ભર ભારત'ના સંકલ્પ સાથે આગળ વધી દેશને શક્તિશાળી, સમૃદ્ધ બનાવવા તરફ અગ્રેસર કરવાનું કાર્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કર્યું છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

#गुजरात_जन_संवाद

કોરોનારૂપી આફતને અવસરમાં પરિવર્તિત કરી 'આત્મનિર્ભર ભારત'ના સંકલ્પ સાથે આગળ વધી દેશને શક્તિશાળી, સમૃદ્ધ બનાવવા તરફ અગ્રેસર કરવાનું કાર્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કર્યું છે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani #गुजरात_जन_संवाद

Let's Connect

sm2p0