રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે ત્રણેય કર્મઠ, જુજારૂ, અનુભવી, પ્રજાવત્સલ ઉમેદવારોને પસંદ કરવા બદલ પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી જે.પી. નડ્ડાજી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ સહિત સમગ્ર કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટ્રી બોર્ડનો આભાર વ્યક્ત કરું છું.- પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે ત્રણેય કર્મઠ, જુજારૂ, અનુભવી, પ્રજાવત્સલ ઉમેદવારોને પસંદ કરવા બદલ પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી જે.પી. નડ્ડાજી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ સહિત સમગ્ર કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટ્રી બોર્ડનો આભાર વ્યક્ત કરું છું.- પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani

રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે ત્રણેય કર્મઠ, જુજારૂ, અનુભવી, પ્રજાવત્સલ ઉમેદવારોને પસંદ કરવા બદલ પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી જે.પી. નડ્ડાજી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ સહિત સમગ્ર કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટ્રી બોર્ડનો આભાર વ્યક્ત કરું છું.- પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0