પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani ના ઉતરાયણ નિમિત્તે આયોજિત પતંગોત્સવ કાર્યક્રમો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani ના ઉતરાયણ નિમિત્તે આયોજિત પતંગોત્સવ કાર્યક્રમો

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani ના ઉતરાયણ નિમિત્તે આયોજિત પતંગોત્સવ કાર્યક્રમો

Let's Connect

sm2p0