"નિઃશુલ્ક પતંગ વિતરણ મહોત્સવ" નાં ત્રીજા દિવસે ભાવનગર પશ્ચિમ વિધાનસભાની સરદારનગર સ્થિત અંકુર શાળામાં અભ્યાસ કરતા માનસિક અશક્ત બાળકોને પતંગ અને બિસ્કિટ વિતરણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"નિઃશુલ્ક પતંગ વિતરણ મહોત્સવ" નાં ત્રીજા દિવસે ભાવનગર પશ્ચિમ વિધાનસભાની સરદારનગર સ્થિત અંકુર શાળામાં અભ્યાસ કરતા માનસિક અશક્ત બાળકોને પતંગ અને બિસ્કિટ વિતરણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

"નિઃશુલ્ક પતંગ વિતરણ મહોત્સવ" નાં ત્રીજા દિવસે ભાવનગર પશ્ચિમ વિધાનસભાની સરદારનગર સ્થિત અંકુર શાળામાં અભ્યાસ કરતા માનસિક અશક્ત બાળકોને પતંગ અને બિસ્કિટ વિતરણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0