મકરસંક્રાંતિના પાવનકારી પર્વ નિમિત્તે "નિઃશુલ્ક પતંગ વિતરણ મહોત્સવ" નાં બીજા દિવસે ભાવનગર પશ્ચિમ મતવિસ્તારના ભૂલકાઓને પતંગ અને બિસ્કિટ વિતરણ કરતા માન. પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મકરસંક્રાંતિના પાવનકારી પર્વ નિમિત્તે "નિઃશુલ્ક પતંગ વિતરણ મહોત્સવ" નાં બીજા દિવસે ભાવનગર પશ્ચિમ મતવિસ્તારના ભૂલકાઓને પતંગ અને બિસ્કિટ વિતરણ કરતા માન. પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani.

મકરસંક્રાંતિના પાવનકારી પર્વ નિમિત્તે "નિઃશુલ્ક પતંગ વિતરણ મહોત્સવ" નાં બીજા દિવસે ભાવનગર પશ્ચિમ મતવિસ્તારના ભૂલકાઓને પતંગ અને બિસ્કિટ વિતરણ કરતા માન. પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani.

Let's Connect

sm2p0