પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghaniની અધ્યક્ષતામાં તથા રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વિ. સતીષજી તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ અગ્રણીઓની બેઠક યોજાઈ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghaniની અધ્યક્ષતામાં તથા રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વિ. સતીષજી તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ અગ્રણીઓની બેઠક યોજાઈ.

પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghaniની અધ્યક્ષતામાં તથા રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વિ. સતીષજી તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ અગ્રણીઓની બેઠક યોજાઈ.

Let's Connect

sm2p0