ગાંધીનગર ખાતે લોકસભા અને રાજ્યસભાના સાંસદશ્રીઓ, રાજ્ય સરકારના મંત્રીશ્રીઓ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયાએ સી.એમ.ડેશબોર્ડની મુલાકાત લીધી હતી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે લોકસભા અને રાજ્યસભાના સાંસદશ્રીઓ, રાજ્ય સરકારના મંત્રીશ્રીઓ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયાએ સી.એમ.ડેશબોર્ડની મુલાકાત લીધી હતી.

ગાંધીનગર ખાતે લોકસભા અને રાજ્યસભાના સાંસદશ્રીઓ, રાજ્ય સરકારના મંત્રીશ્રીઓ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયાએ સી.એમ.ડેશબોર્ડની મુલાકાત લીધી હતી.

Let's Connect

sm2p0