અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના ડેન્ટલ વિભાગ તથા મેડિકલ કોલેજની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના ડેન્ટલ વિભાગ તથા મેડિકલ કોલેજની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલના ડેન્ટલ વિભાગ તથા મેડિકલ કોલેજની શુભેચ્છા મુલાકાત લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0