પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી 'રાષ્ટ્રહિત સર્વોપરિ' ની નેમ સાથે વોટબેંકની પરવાહ કર્યા સિવાય દેશહિતના એક પછી એક ઐતિહાસિક નિર્ણયો કરી રહ્યા છે. - પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી 'રાષ્ટ્રહિત સર્વોપરિ' ની નેમ સાથે વોટબેંકની પરવાહ કર્યા સિવાય દેશહિતના એક પછી એક ઐતિહાસિક નિર્ણયો કરી રહ્યા છે. - પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી 'રાષ્ટ્રહિત સર્વોપરિ' ની નેમ સાથે વોટબેંકની પરવાહ કર્યા સિવાય દેશહિતના એક પછી એક ઐતિહાસિક નિર્ણયો કરી રહ્યા છે. - પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0