રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહના ગાંધીનગર લોકસભા સીટથી ચૂંટણી લડવાના કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટ્રી બોર્ડના નિર્ણયને હું આવકારું છું : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહના ગાંધીનગર લોકસભા સીટથી ચૂંટણી લડવાના કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટ્રી બોર્ડના નિર્ણયને હું આવકારું છું : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani.

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહના ગાંધીનગર લોકસભા સીટથી ચૂંટણી લડવાના કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટ્રી બોર્ડના નિર્ણયને હું આવકારું છું : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani.

Let's Connect

sm2p0