શ્રી કમલમ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani જી , પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, મીડિયા સેલ કન્વીનર શ્રી હર્ષદભાઈ પટેલ, પ્રદેશ યુવા મોરચા અધ્યક્ષ ડૉ.ઋત્વિજભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયાની ઉપસ્થિતિમાં પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

શ્રી કમલમ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani જી , પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, મીડિયા સેલ કન્વીનર શ્રી હર્ષદભાઈ પટેલ, પ્રદેશ યુવા મોરચા અધ્યક્ષ ડૉ.ઋત્વિજભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયાની ઉપસ્થિતિમાં પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ

શ્રી કમલમ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani જી , પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ, મીડિયા સેલ કન્વીનર શ્રી હર્ષદભાઈ પટેલ, પ્રદેશ યુવા મોરચા અધ્યક્ષ ડૉ.ઋત્વિજભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયાની ઉપસ્થિતિમાં પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ

Let's Connect

sm2p0