"૭૦ હજારથી વધુ પરિવારોને માલિકી હક્કનો ઐતિહાસિક પ્રજાલક્ષી નિર્ણય." - શ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"૭૦ હજારથી વધુ પરિવારોને માલિકી હક્કનો ઐતિહાસિક પ્રજાલક્ષી નિર્ણય." - શ્રી Jitu Vaghani

"૭૦ હજારથી વધુ પરિવારોને માલિકી હક્કનો ઐતિહાસિક પ્રજાલક્ષી નિર્ણય." - શ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0