"કાળા નાણાં નાબૂદીની ઝુંબેશનો વિરોધ કરી કોંગ્રેસ શા માટે ભ્રષ્ટાચારીઓની તરફેણ કરે છે?" - શ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"કાળા નાણાં નાબૂદીની ઝુંબેશનો વિરોધ કરી કોંગ્રેસ શા માટે ભ્રષ્ટાચારીઓની તરફેણ કરે છે?" - શ્રી Jitu Vaghani

"કાળા નાણાં નાબૂદીની ઝુંબેશનો વિરોધ કરી કોંગ્રેસ શા માટે ભ્રષ્ટાચારીઓની તરફેણ કરે છે?" - શ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0