"ભાજપાની જીતનો શ્રેય કેન્દ્ર-રાજ્ય સરકારની વિકાસલક્ષી, ગરીબલક્ષી, કિસાનલક્ષી કામગીરી સાથે ભારતના સાર્વભૌમત્વ માટે સમગ્ર વિશ્વમાં જેમની સ્વીકૃતિ બની છે તેવા વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વને જાય છે." - શ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"ભાજપાની જીતનો શ્રેય કેન્દ્ર-રાજ્ય સરકારની વિકાસલક્ષી, ગરીબલક્ષી, કિસાનલક્ષી કામગીરી સાથે ભારતના સાર્વભૌમત્વ માટે સમગ્ર વિશ્વમાં જેમની સ્વીકૃતિ બની છે તેવા વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વને જાય છે." - શ્રી Jitu Vaghani

"ભાજપાની જીતનો શ્રેય કેન્દ્ર-રાજ્ય સરકારની વિકાસલક્ષી, ગરીબલક્ષી, કિસાનલક્ષી કામગીરી સાથે ભારતના સાર્વભૌમત્વ માટે સમગ્ર વિશ્વમાં જેમની સ્વીકૃતિ બની છે તેવા વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વને જાય છે." - શ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0