“૨૦ વર્ષનો અવિરત વિકાસ, જનતા જનાર્દનનો ભાજપામાં છે અતૂટ વિશ્વાસ” - Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

“૨૦ વર્ષનો અવિરત વિકાસ, જનતા જનાર્દનનો ભાજપામાં છે અતૂટ વિશ્વાસ” - Jitu Vaghani

“૨૦ વર્ષનો અવિરત વિકાસ, જનતા જનાર્દનનો ભાજપામાં છે અતૂટ વિશ્વાસ” - Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0