"આવો, સહુ સાથે મળીને આ "પ્રામાણિકતા પર્વ" ઊજવીએ અને ગર્વથી કહીએ કે મારો દેશ બદલાઈ રહ્યો છે, આગળ વધી રહ્યો છે." - ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ, શ્રી Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"આવો, સહુ સાથે મળીને આ "પ્રામાણિકતા પર્વ" ઊજવીએ અને ગર્વથી કહીએ કે મારો દેશ બદલાઈ રહ્યો છે, આગળ વધી રહ્યો છે." - ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ, શ્રી Jitu Vaghani

"આવો, સહુ સાથે મળીને આ "પ્રામાણિકતા પર્વ" ઊજવીએ અને ગર્વથી કહીએ કે મારો દેશ બદલાઈ રહ્યો છે, આગળ વધી રહ્યો છે." - ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ, શ્રી Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0