ગાંધીનગરના વૃદ્ધાશ્રમમાંં વડીલજનો સાથે, એચઆઈવીગ્રસ્ત બાળકો સાથે અને સૈનિકોના પરિવારજનો સાથે સમય વીતાવી આત્મીયતાપૂર્વક દિવાળીની શુભેચ્છા પાઠવી. Jitu Vaghani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગરના વૃદ્ધાશ્રમમાંં વડીલજનો સાથે, એચઆઈવીગ્રસ્ત બાળકો સાથે અને સૈનિકોના પરિવારજનો સાથે સમય વીતાવી આત્મીયતાપૂર્વક દિવાળીની શુભેચ્છા પાઠવી. Jitu Vaghani

ગાંધીનગરના વૃદ્ધાશ્રમમાંં વડીલજનો સાથે, એચઆઈવીગ્રસ્ત બાળકો સાથે અને સૈનિકોના પરિવારજનો સાથે સમય વીતાવી આત્મીયતાપૂર્વક દિવાળીની શુભેચ્છા પાઠવી. Jitu Vaghani

Let's Connect

sm2p0