"કેજરીવાલ સામે થયેલા વિરોધનાં કાર્યક્રમો જનતાના આક્રોશનું પ્રતિબિંબ છે." - શ્રી Jitu Vaghani પ્રદેશ પ્રમુખ, ભાજપા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"કેજરીવાલ સામે થયેલા વિરોધનાં કાર્યક્રમો જનતાના આક્રોશનું પ્રતિબિંબ છે."
- શ્રી Jitu Vaghani પ્રદેશ પ્રમુખ, ભાજપા

"કેજરીવાલ સામે થયેલા વિરોધનાં કાર્યક્રમો જનતાના આક્રોશનું પ્રતિબિંબ છે." - શ્રી Jitu Vaghani પ્રદેશ પ્રમુખ, ભાજપા

Let's Connect

sm2p0