‘સર્જીકલ સ્ટ્રાઈક’ અંગે કોંગ્રેસે અને કેજરીવાલે નિવેદન કરીને મતલક્ષી ‘રાજકીય ગાંડપણ’ કર્યું છે અને કોંગ્રેસે દેશની આર્મી પાસે પૂરાવા માંગીને સૈનિકોનું અપમાન કર્યું છે. – શ્રી Jitu Vaghani , ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ, ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

‘સર્જીકલ સ્ટ્રાઈક’ અંગે કોંગ્રેસે અને કેજરીવાલે નિવેદન કરીને મતલક્ષી
‘રાજકીય ગાંડપણ’ કર્યું છે અને કોંગ્રેસે દેશની આર્મી પાસે પૂરાવા માંગીને સૈનિકોનું અપમાન કર્યું છે. – શ્રી Jitu Vaghani , ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ, ગુજરાત

‘સર્જીકલ સ્ટ્રાઈક’ અંગે કોંગ્રેસે અને કેજરીવાલે નિવેદન કરીને મતલક્ષી ‘રાજકીય ગાંડપણ’ કર્યું છે અને કોંગ્રેસે દેશની આર્મી પાસે પૂરાવા માંગીને સૈનિકોનું અપમાન કર્યું છે. – શ્રી Jitu Vaghani , ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ, ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0