ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૧૯.૦૮.૨૦૧૭ ગુજરાત વિધાનસભાની ૧૫૦ થી વધુ બેઠકો જીતવાના સંકલ્પ સાથે ભાજપા પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રીકમલમ્‌’’ ખાતે બેઠકોનો ધમધમાટ ૧ થી ૧૦ ઓક્ટોબર દરમ્યાન ભાજપા દ્વારા ગુજરાતના ચાર ઝોનમાં ચૂંટણી પ્રચારલક્ષી યાત્રાઓના શ્રીગણેશ કરવામાં આવશે ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન નર્મદા યોજના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીની દ્રઢ ઇચ્છાશક્તિ અને ગુજરાતની સવા છ કરોડ જનતાની મનોકામનાને લીધે આજે પૂર્ણ થઇ છે – શ્રી Jitu Vaghani ૬ થી ૧૫ સપ્ટેમ્બર દરમ્યાન ગુજરાત સરકાર દ્વારા નર્મદા મહોત્સવ યાત્રા વધુ વાંચવા : https://goo.gl/nLjCfK

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૧૯.૦૮.૨૦૧૭

ગુજરાત વિધાનસભાની ૧૫૦ થી વધુ બેઠકો જીતવાના સંકલ્પ સાથે ભાજપા પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રીકમલમ્‌’’ ખાતે બેઠકોનો ધમધમાટ

૧ થી ૧૦ ઓક્ટોબર દરમ્યાન ભાજપા દ્વારા ગુજરાતના ચાર ઝોનમાં ચૂંટણી પ્રચારલક્ષી યાત્રાઓના શ્રીગણેશ કરવામાં આવશે

ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન નર્મદા યોજના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીની દ્રઢ ઇચ્છાશક્તિ અને ગુજરાતની સવા છ કરોડ જનતાની મનોકામનાને લીધે આજે પૂર્ણ થઇ છે – શ્રી Jitu Vaghani

૬ થી ૧૫ સપ્ટેમ્બર દરમ્યાન ગુજરાત સરકાર દ્વારા નર્મદા મહોત્સવ યાત્રા

વધુ વાંચવા : https://goo.gl/nLjCfK

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૧૯.૦૮.૨૦૧૭ ગુજરાત વિધાનસભાની ૧૫૦ થી વધુ બેઠકો જીતવાના સંકલ્પ સાથે ભાજપા પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રીકમલમ્‌’’ ખાતે બેઠકોનો ધમધમાટ ૧ થી ૧૦ ઓક્ટોબર દરમ્યાન ભાજપા દ્વારા ગુજરાતના ચાર ઝોનમાં ચૂંટણી પ્રચારલક્ષી યાત્રાઓના શ્રીગણેશ કરવામાં આવશે ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન નર્મદા યોજના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીની દ્રઢ ઇચ્છાશક્તિ અને ગુજરાતની સવા છ કરોડ જનતાની મનોકામનાને લીધે આજે પૂર્ણ થઇ છે – શ્રી Jitu Vaghani ૬ થી ૧૫ સપ્ટેમ્બર દરમ્યાન ગુજરાત સરકાર દ્વારા નર્મદા મહોત્સવ યાત્રા વધુ વાંચવા : https://goo.gl/nLjCfK

Let's Connect

sm2p0