ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૨૨.૦૮.૨૦૧૭ મુસ્લીમ મહિલાઓની સામાજીક સુરક્ષા, સમાનતા તેમજ સંવેધાનિક અધિકારોની સુરક્ષાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ કદમ સમાન સુપ્રિમ કોર્ટના આ ઐતિહાસિક નિર્ણયનું ગુજરાત ભાજપા વતી સહર્ષ સ્વાગત કરૂ છું - શ્રી Jitu Vaghani સુપ્રિમ કોર્ટના એકસાથે ત્રિપલ તલાક અંગેના ચૂકાદાથી વ્યક્તિ, કુટુંબ અને સમાજ એમ, ત્રણેયનું હિત જળવાશે - શ્રી Bharat Pandya વધુ વાંચવા : https://goo.gl/4ucXux

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૨૨.૦૮.૨૦૧૭

મુસ્લીમ મહિલાઓની સામાજીક સુરક્ષા, સમાનતા તેમજ સંવેધાનિક અધિકારોની સુરક્ષાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ કદમ સમાન સુપ્રિમ કોર્ટના આ ઐતિહાસિક નિર્ણયનું ગુજરાત ભાજપા વતી સહર્ષ સ્વાગત કરૂ છું - શ્રી Jitu Vaghani

સુપ્રિમ કોર્ટના એકસાથે ત્રિપલ તલાક અંગેના ચૂકાદાથી વ્યક્તિ, કુટુંબ અને સમાજ એમ, ત્રણેયનું હિત જળવાશે - શ્રી Bharat Pandya

વધુ વાંચવા : https://goo.gl/4ucXux

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૨૨.૦૮.૨૦૧૭ મુસ્લીમ મહિલાઓની સામાજીક સુરક્ષા, સમાનતા તેમજ સંવેધાનિક અધિકારોની સુરક્ષાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ કદમ સમાન સુપ્રિમ કોર્ટના આ ઐતિહાસિક નિર્ણયનું ગુજરાત ભાજપા વતી સહર્ષ સ્વાગત કરૂ છું - શ્રી Jitu Vaghani સુપ્રિમ કોર્ટના એકસાથે ત્રિપલ તલાક અંગેના ચૂકાદાથી વ્યક્તિ, કુટુંબ અને સમાજ એમ, ત્રણેયનું હિત જળવાશે - શ્રી Bharat Pandya વધુ વાંચવા : https://goo.gl/4ucXux

Let's Connect

sm2p0