સમગ્ર ગુજરાતવાસીઓ તરફથી જનતા કર્ફ્યુ ને મળેલા અભૂતપૂર્વ જનસમર્થન બદલ સૌનો આભાર માનતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

JantaCurfew, IndiaFightsCorona

સમગ્ર ગુજરાતવાસીઓ તરફથી જનતા કર્ફ્યુ ને મળેલા અભૂતપૂર્વ જનસમર્થન બદલ સૌનો આભાર માનતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#JantaCurfew #IndiaFightsCorona

સમગ્ર ગુજરાતવાસીઓ તરફથી જનતા કર્ફ્યુ ને મળેલા અભૂતપૂર્વ જનસમર્થન બદલ સૌનો આભાર માનતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #JantaCurfew #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0