'જનતા કર્ફ્યુ' ને પ્રચંડ જન સમર્થન આપવા બદલ ગુજરાતની જનતાનો હૃદયપૂર્વક આભાર ‬ ‪પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ કોરોના સામે લડવા દેશવાસીઓને માટે કરેલી અપીલનું સમગ્ર ગુજરાતની જનતાએ સંપૂર્ણપણે પાલન કરી સ્વયંભૂ જનતા કરફ્યુનો અમલ કર્યો.‬ ‪

JantaCurfew, IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  JantaCurfew, IndiaFightsCorona

'જનતા કર્ફ્યુ' ને પ્રચંડ જન સમર્થન આપવા બદલ ગુજરાતની જનતાનો હૃદયપૂર્વક આભાર ‬

‪પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ કોરોના સામે લડવા દેશવાસીઓને #JantaCurfew માટે કરેલી અપીલનું સમગ્ર ગુજરાતની જનતાએ સંપૂર્ણપણે પાલન કરી સ્વયંભૂ જનતા કરફ્યુનો અમલ કર્યો.‬
‪#IndiaFightsCorona

'જનતા કર્ફ્યુ' ને પ્રચંડ જન સમર્થન આપવા બદલ ગુજરાતની જનતાનો હૃદયપૂર્વક આભાર ‬ ‪પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ કોરોના સામે લડવા દેશવાસીઓને #JantaCurfew માટે કરેલી અપીલનું સમગ્ર ગુજરાતની જનતાએ સંપૂર્ણપણે પાલન કરી સ્વયંભૂ જનતા કરફ્યુનો અમલ કર્યો.‬ ‪#IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0