જન ઔષધિ દિવસ નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી કરવામાં આવેલા સંબોધનને ગાંધીનગર મહાનગર ખાતે નિહાળતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા

JanJanTakJanAushadhi

BJP | BJP Gujarat,  JanJanTakJanAushadhi

જન ઔષધિ દિવસ નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી કરવામાં આવેલા સંબોધનને ગાંધીનગર મહાનગર ખાતે નિહાળતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા
#JanJanTakJanAushadhi

જન ઔષધિ દિવસ નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી કરવામાં આવેલા સંબોધનને ગાંધીનગર મહાનગર ખાતે નિહાળતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા #JanJanTakJanAushadhi

Let's Connect

sm2p0