પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી જી દ્વારા કરવામાં આવેલા શ્રી રામ જન્મમંદિર ના ભૂમિપૂજન તથા શિલાન્યાસ કાર્યક્રમ ને સી.એમ ડેશબોર્ડના માધ્યમથી નિહાળતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

JaiShriRam

BJP | BJP Gujarat,  JaiShriRam

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી જી દ્વારા કરવામાં આવેલા શ્રી રામ જન્મમંદિર ના ભૂમિપૂજન તથા શિલાન્યાસ કાર્યક્રમ ને સી.એમ ડેશબોર્ડના માધ્યમથી નિહાળતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#JaiShriRam

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી જી દ્વારા કરવામાં આવેલા શ્રી રામ જન્મમંદિર ના ભૂમિપૂજન તથા શિલાન્યાસ કાર્યક્રમ ને સી.એમ ડેશબોર્ડના માધ્યમથી નિહાળતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #JaiShriRam

Let's Connect

sm2p0