અયોધ્યામાં આજે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા રામ મંદિરનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવશે ત્યારે આજના આ દિવસે ભાજપા ગુજરાત પ્રદેશ કાર્યાલય “શ્રી કમલમ્” રંગોળી, ફૂલો અને લાઇટ્સ થી સુશોભિત થઇ ચૂક્યું છે !

JaiShriRam

BJP | BJP Gujarat,  JaiShriRam

અયોધ્યામાં આજે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા રામ મંદિરનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવશે ત્યારે આજના આ દિવસે ભાજપા ગુજરાત પ્રદેશ કાર્યાલય “શ્રી કમલમ્” રંગોળી, ફૂલો અને લાઇટ્સ થી સુશોભિત થઇ ચૂક્યું છે !
#JaiShriRam

અયોધ્યામાં આજે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા રામ મંદિરનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવશે ત્યારે આજના આ દિવસે ભાજપા ગુજરાત પ્રદેશ કાર્યાલય “શ્રી કમલમ્” રંગોળી, ફૂલો અને લાઇટ્સ થી સુશોભિત થઇ ચૂક્યું છે ! #JaiShriRam

Let's Connect

sm2p0