પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા એ વિડીયો કોંફરન્સના માધ્યમથી ઉત્તર અને દક્ષિણ ઝોનમાં તેમજ કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલાજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ઝોનમાં સમાવિષ્ટ જિલ્લા/મહાનગરના પ્રમુખ-મહામંત્રીશ્રીઓ, જિલ્લા/મહાનગર પ્રભારીશ્રીઓ, પ્રદેશ મોરચાના પ્રમુખશ્રીઓ, ઝોનમાં આવતાં સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, બોર્ડ નિગમના ચેરમેન અને વાઈસ ચેરમેનશ્રીઓ, મીડિયા વિભાગના ઝોન ઈન્ચાર્જશ્રીઓ અને ITSMના ઝોન ઈન્ચાર્જ- ઝોન પ્રભારીશ્રીઓ સાથે સંવાદ કર્યો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા એ વિડીયો કોંફરન્સના માધ્યમથી ઉત્તર અને દક્ષિણ ઝોનમાં તેમજ કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલાજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ઝોનમાં સમાવિષ્ટ જિલ્લા/મહાનગરના પ્રમુખ-મહામંત્રીશ્રીઓ, જિલ્લા/મહાનગર પ્રભારીશ્રીઓ, પ્રદેશ મોરચાના પ્રમુખશ્રીઓ, ઝોનમાં આવતાં સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, બોર્ડ નિગમના ચેરમેન અને વાઈસ ચેરમેનશ્રીઓ, મીડિયા વિભાગના ઝોન ઈન્ચાર્જશ્રીઓ અને ITSMના ઝોન ઈન્ચાર્જ- ઝોન પ્રભારીશ્રીઓ સાથે સંવાદ કર્યો.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા એ વિડીયો કોંફરન્સના માધ્યમથી ઉત્તર અને દક્ષિણ ઝોનમાં તેમજ કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલાજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ઝોનમાં સમાવિષ્ટ જિલ્લા/મહાનગરના પ્રમુખ-મહામંત્રીશ્રીઓ, જિલ્લા/મહાનગર પ્રભારીશ્રીઓ, પ્રદેશ મોરચાના પ્રમુખશ્રીઓ, ઝોનમાં આવતાં સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, બોર્ડ નિગમના ચેરમેન અને વાઈસ ચેરમેનશ્રીઓ, મીડિયા વિભાગના ઝોન ઈન્ચાર્જશ્રીઓ અને ITSMના ઝોન ઈન્ચાર્જ- ઝોન પ્રભારીશ્રીઓ સાથે સંવાદ કર્યો.

Let's Connect

sm2p0